9 důvodů proč mít svého kouče

O koučování dost slyšíme, ale v běžném životě s ním nemáme jako uživatelé moc zkušeností… a když jsme se bez toho doteď obešli, proč bychom to vůbec měli chtít (zkoušet)?

Společnost, ve které žijeme, se mění a vyvíjí zběsilým tempem. Jsme zaplaveni tolika podněty, že občas ani nejsme schopni je zpracovávat. Digitalizace světa postupuje daleko rychleji, než jsme schopni reagovat.  Komplexní činnosti drobíme na dílčí a stáváme se odborníky na jednotlivé problémy namísto celých oborů, takže na pracovním trhu vznikají nová povolání, která před deseti lety třeba ani neexistovala.

Všechno kolem nás je v neustálém pohybu a my jsme vystaveni velkému tlaku být schopni flexibilně reagovat na tyto měnící se podmínky.

Jenže být schopen změny, to jde občas ztuha. Když už se totiž jednou něco naučíme, tak je pro nás pohodlné používat postupy, které fungují a jsou zajeté. Zvládání změn, efektivní nakládání s časem a akcelerace potenciálu, to jsou potom jen příklady situací, kdy může být užitečné mít kouče po svém boku.

Koučování můžete vnímat jako soubor rozvojových metod založených na rozhovoru. Primárně může jít o způsoby jak efektivně dosahovat svých cílů a zlepšovat svou výkonnost. Kouče ale můžete uvítat v jakékoliv oblasti svého života tehdy, když máte touhu věci měnit.

Ptáte se: “A to si s tím neporadím sám?” Nepochybuji o tom, že ano, poradíte. Kouč ani nebude dělat nic za vás, ani vám nebude kecat do života a říkat vám, co a jak máte udělat.

Pokud tedy chcete vědět, jaké benefity vám může koučovací spolupráce nabídnout, co od kouče očekávat nebo proč mít „svého“ kouče?
Zde je 9 různých pohledů.

1. Sebepoznání a kultivace osobnosti

Občas se nám stane, že nejsme tak úplně spokojení s tím, jací jsme. Je to ten pocit, že nejsme “dost dobří, chytří, fit a krásní”, že nejsme dost ohleduplní nebo že si neumíme dupnout a prosadit svoje. Však si doplňte svoje “nejsem dost”.

Ale pak potkáme uklidňující větu “jsem takový, jaký jsem a je to v pořádku”. Na to říkám, ANO ALE!

Vnímám rozdíl mezi dvěma stavy:

 • být nespokojený a stěžovat si, ale nakonec přijmout status quo „Jsem takový, jaký jsem, no a co!“ 
 • přijmout sebe sama takového jaký jsem, protože tak jsem v pořádku, a přijímat se včetně své nespokojenosti a se zvědavostí “Jak můžu dosáhnout té nejlepší verze sebe sama?”

Sebepoznání předchází všem našim snahám o změnu a růst. Jinými slovy, jak můžeme chtít něco měnit a růst, když nevíme, jaký je náš výchozí stav. A nejde jen o to prostě poznat svou osobnost, ale naučit se průběžně poznávat mozaiku, která naši osobnost tvoří.

Jaký jsem? Kdo jsem? Znám se?
Kolik ze svého potenciálu skutečně využívám?

Vnímám změny ve svém životě
jako výzvy a příležitosti nebo jako rizika a hrozby?

2. Stabilita, psychohygiena

O svou fyzickou kondici se staráme. Cvičíme, jíme zdravě a pravidelně chodíme na preventivní prohlídky. Když to zanedbáme a něco se pokazí, jdeme si pro pomoc a často si až v této chvíli uvědomíme, kéž bychom o sebe bývali pečovali lépe.

Jeden z momentů, kdy si spolupráci s koučem vyzkoušet, může být tehdy, když se opakovaně dostáváte do stejných problematických situací a nerozumíte jim.

Koučování vám pomůže začít vidět to, co nevidíte, pochopit překážky a umět s nimi naložit.

Je užitečné mít doprovod a podporu na cestě, než čekat až se „něco“ pokazí. V tomto ohledu můžete koučovací spolupráci vnímat i jako součást své psychohygieny a prevence.

3. Bezpečně testovat

Strach nás znehybňuje, nutí nás vyčkávat a příliš analyzovat, co se může stát. A přemítání o různých krizových scénářích pak strach ještě posiluje a to podkopává naši sebedůvěru.

Spolupráce s koučem je vaše cvičné pole a umožňuje v bezpečném prostředí testovat výzvy, ze kterých máte strach (například různá rozhodnutí, situace nebo obtížné rozhovory, které vás čekají).

Díky analýzám problematických situací můžete zkoumat vlastní reakce, které vám neslouží a vytvořit si nové, funkční strategie použitelné na reálném “bitevním poli”.

Kouč vám pomůže porozumět, udržet fokus a nenechat se strachem položit na lopatky, obrazně doprovodí vás do míst, kam byste si možná sami netroufli a podrží vás tam. Položí vám sice možná otázky, které byste si sami nepoložili a na které se třeba bojíte znát odpověď, ale současně vás podrží při nacházení obtížných odpovědí.

Zkušenosti nabyté takto cvičně vás posílí, abyste potom v reálu neselhali.

4. Vykročit na správnou cestu

V životě jsme na cestě hledání správných rozhodnutí. Každé rozhodnutí, před kterým stojíme, přináší řadu otázek a většina z nich sleduje jasný cíl – vykročit na správnou cestu a vyhnout se chybě.

Potíž je v tom, že rozhodnutí se většinou jako správné ukáže být až díky výsledkům, které přinese. Kouč nemá křišťálovou kouli, aby předvídal výsledky, ale když máte pochybnosti o směru, kterým se chcete vydat, pomůže vám ujasnit si, na základě čeho se rozhodujete a pochopit, proč děláte to, co děláte.

Pomůže vám

 • zvědomit, co máte v současné chvíli k dispozici – v jakých jste vztazích a situacích, jaké máte povinnosti, jakým se věnujete aktivitám, co vás baví, co vám překáží
 • a rozumět tomu, jak se v tom cítíte, jak to hodnotíte, co to o vás říká a jak tohle všechno v konečném důsledku ovlivňuje váš život (jak se na základě toho chováte).

Z rozhovoru pak, dokážete sami pro sebe vytáhnout hodnotné informace a dál s nimi pracovat tak, abyste se nezacyklili na místě a byli efektivní ve stanovování svých cílů, plánů k jejich dosažení, ale hlavně, abyste šli konat a nedřepěli zasněně na místě nad krásnou vizí.

5. Postavit se překážkám

Přiznejte se! Že jste se už někdy přistihli při tom, že jste se vymlouvali, že něco nejde, zdůvodňovali jste, proč to nejde, ale nakonec jste si stejně museli přiznat, že to děláte jen, abyste si ulevili a ospravedlnili se sami před sebou.

Občas si bráníme v dosahování toho, co chceme, daleko víc my sami, než že by nám bránily nějaké reálné vnější překážky. Ty totiž bývají často menší a snadněji překonatelné, než ty, co nosíme sami v sobě. Ale jak už zaznělo výše, strach je nám v patách, často má velké oči a řídí naše chování.

Kouč vám v rámci podpory pomůže neleknout se překážek, umět na ně reagovat, postavit se jim a najít řešení – odstranit, obejít, využít ve svůj prospěch nebo najít jiný cíl.

Sami ale můžete první krok udělat tak, že se přistihnete pokaždé, když se budete vymlouvat, že něco nejde. Místo toho, abyste vyjmenovávali “co vám stojí v cestě a kvůli čemu to nejde”, se zeptejte sami sebe:

“Jak si stojím v cestě já sám? Jak si bráním?”

6. Nacházet řešení místo pitvání problému

Většinou nechceme, aby nám někdo radil, jak žít náš život, je nám to nepříjemné. A tak, když se někdy potřebujeme vypovídat nebo najít řešení nějaké své komplikované situace, toužíme mít možnost se někomu jen svěřit a vědět, že nás opravdu poslouchá, neodsuzuje a neradí, že nás podpoří a že díky tomu rozhovoru třeba uvidíme nějaké nové řešení.

Mohou to být samozřejmě naši blízcí nebo přátelé, o které se můžeme opřít. Někdy, ale takové svěřování končí naším rozladěním, pocitem, že se nic se nepohnulo, řešení stále nevidíme a ani úleva nepřišla.

Za takové rozladění jsou často zodpovědné

 • nevyžádané rady, které jsme dostali a neprosili se o ně,
 • příběhy ze života protistrany, jako ilustrace toho, jak bychom se měli nebo neměli zachovat,
 • pitvání problému bez zaměření na jeho řešení, nadávání a stěžování si na situaci,
 • skákání do řeči, takže máme pocit, že je náš problém nezajímá,
 • výměna rolí, když jsme v průběhu rozhovoru zjistili, že se nesvěřujeme my, ale že jsme plynule přešli do role naslouchajícího a poslouchali příběh protistrany.

Kouč je oproti tomu partnerem v komunikaci, která má jasná pravidla. Vidí vaši situaci z jiného úhlu pohledu a nezaujatě, protože není do vašich témat emocionálně vtažen tak, jako vaši blízcí.

Jeho úlohou je vnímat souvislosti ve vašem příběhu a klást otázky, které vás dovedou k zamyšlení. Vy máte při takovém rozhovoru možnost srovnat si své úvahy a myšlenky, uvědomit si, co a jak děláte a proč vám to nefunguje a zjistit, jak jinak s tím naložit, aby věci začaly fungovat.

Vynechá rady a příběhy a místo toho vám položí pár dobře mířených otázek, poskytne vám dostatek prostoru k přemýšlení, neskáče do řeči, podporuje vaše vznikající úvahy, ale neradí a nehodnotí to, k čemu se rozhodnete.

V tomto pojetí je koučování soustředěná práce na nalezení řešení problému, ne rozjímání nad jeho podstatou.

7. Smysluplně a vlastním tempem

Při snaze o rychlé dosahování cílůefektivní nakládání s časem, je snadné zahltit sám sebe.

Běžně si totiž nakládáme víc, než uneseme, bez rozmyslu jestli si to vůbec nakládat chceme. Dostáváme se pak do situací, kdy se plány nedaří podle plánu. Nestíháme, zmocňuje se nás panika, že nedodržíme deadline, někoho zklameme, ztratíme čas, všechno budeme muset přeorganizovat. Můžeme být nervózní, úzkostní a potřebujeme se z toho nezhroutit.

„Čas ale není něco, co plyne pořád stejným tempem. To tempo určujeme my sami.“ (Poutník – Mágův deník, P. Coelho)

Když se pod tlakem snažíme rychle zvládnout něco, co nám nepřináší radost a v čem nevidíme smysl, nemůžeme se divit, že jsme vyčerpaní dřív, než se do úkolu pustíme a každá minuta se neskutečně vleče.

Když se ale věnujeme něčemu, co nás baví a naplňuje, co pro nás má smysl a hodnotu, čas nám sice utíká rychle, ale je to něco nepodstatného, mohli bychom se tomu věnovat hodiny, protože činnost sama nás energetizuje.

Kouč vám pomůže vidět a cítit, jaké tempo jste svému životu nastavili a taky jestli to, za čím se ženete má smysl.

8. Prožít hezký život

Většinou dokážeme bez větších problémů definovat, co v životě nechceme zažít a jak nechceme dopadnout. A shodneme se na tom, že chceme prožít hezký život.

Jak takový hezký život podle vás ale vypadá?
Dokážete jasněji definovat co chcete, aby vás v životě potkalo?
Po čem toužíte? Co chcete zažít?

Správný čas na to klást si otázky je právě teď, ne zítra, ne až budete vědět jak na to, až budete starší, chytřejší, až budete mít víc peněz, času, až bude lepší počasí, až v zimě, v létě atd.

Kouč vám pomůže zorientovat se v tom, co opravdu chcete vy sami a co jste se v průběhu života naučili chtít a pomůže vám taky rozpoznat, jestli jenom neplníte očekávání někoho jiného, abyste v cíli nezjistili, že to, na čem jste tvrdě makali, nebylo něco, čeho jste vlastně dosáhnout nechtěli.

9. Nebýt na to sám

Ve vztazích se odehrává velká část našeho světa a nám je jasné, že je fajn o ně pečovat, abychom se v nich cítili dobře. Jenže na to, jak udržovat dobré vztahy, by někdy byl potřeba manuál.

Výše už byla řeč o výhodách znalosti sebe sama. Sebepoznání ale přináší jako vedlejší produkt taky lepší porozumění svému okolí – skrze nalézání cesty k sobě, nalézáme cestu k ostatním.

Mnohé z konfliktů v našich vztazích vychází pouze z odlišného chápání pojmů a situací. Naše vnímání je vždycky subjektivní, naše. A dokud nedovolíme ostatním, aby měli to své taky jejich – subjektivní, můžeme se pořád vztekat a nechápat.

Kouč vám pomůže odstranit předpoklady a domněnky a naučí vás vidět lidi kolem sebe v jejich možnostech a potenciálu, ne v limitech a neschopnostech. Jedním z cílů vaší spolupráce s koučem tedy může být “naučit se novému způsobu uvažování” – o sobě i o světě kolem.

Simona Dosedělová
Pomáhám najít cestu z ne-času, ze života, kdy nestíháte, nemáte čas.

Znám způsob, jak z chaotického pobíhání mezi povinnostmi, zachraňováním skomírajících vztahů a smutným pohledem za svými nenaplněnými sny o odpočinku, vytvořit fungující systém a najít tak cestu ke spokojenému a vyrovnanému životu.

Jako koučka naslouchám, podporuji, stavím výzvy i bezpečné prostředí, abyste mohli zažít ten pocit úlevy, když "TO" řeknete nahlas a nenecháte to v sobě shnít!

A protože taky vím, že často dřív raději hledáme odpovědi po vlastní ose, než si řekneme "možná by to bylo fajn s někým probrat", věnuji se problematice sebekoučování a učím, jak si osvojit koučovací schopnosti, jak je uplatňovat sám na sebe a jaká úskalí to obnáší.

Napsala jsem pro vás eBook, který si můžete stáhnout zde: Minikouč do kapsy >>

A víc se o mně dozvíte zde >>
Komentáře
 • MINIKOUČ DO KAPSY

  Nástroj sebepoznání, který Vám pomůže najít odpovědi, když jste v koncích!

 • Facebook
 • Instagram
 • Články na webu psychologie.cz
 • Nejnovější příspěvky
 • Rubriky