Dlouhodobá spolupráce

Zázračné změny se nedějí přes noc. Dlouhodobé koučování využívají klienti, kteří jsou si toho vědomi.

Kdy je vhodná?

 • Chcete se zbavit stresu, napětí nebo nějaké obavy,
 • potřebujete se vypořádat s časovým tlakem a neustálým spěchem (chcete zpomalit, odpočívat, najít čas pro sebe, ale nevíte jak ubrat, co ubrat),
 • chcete budovat kvalitu vztahů (např. nedaří se vám ve vztahu nacházet společnou řeč, máte nejasnou komunikaci, neumíte se dohodnout, chybí laskavost),
 • chcete umět řešit konfliktní situace a neztrácet při nich pevnou půdu pod nohama, sebevědomí, ani důstojnost,
 • chcete v životě víc smyslu a radosti.

Jak dlouhodobá spolupráce probíhá?

Než se poprvé potkáme

Ráda chodím na setkání připravená, proto Vás před prvním setkáním poprosím o vyplnění krátkého dotazníku.

Pokud zvažujete spolupráci, ale ještě si nejste jistí, dotazník Vám dobře poslouží i pro urovnání myšlenek. Nechte si dotazník poslat nebo si jej vyplňte rovnou online.

Na základě dotazníku si můžeme krátce zavolat a nezávazně probrat Vaši situaci a další postup.

První setkání

Konkrétně pojmenováváme CO Vás pálí a specifikujeme cíle, kterých chcete dosáhnout. Zjišťujeme na jaká slabá místa jste doposud naráželi a co s nimi můžete v nejbližší době udělat.

Cílem prvního setkání je vytvořit plán nebo alespoň představu o tom, jak Vašeho cíle dosáhnout. 

Další setkání

Pracujeme na nalézání konkrétních kroků a řešení, ověřujeme pokroky, dílčí úspěchy i to, jestli jdete správným směrem. Vše se dává do pohybu postupně.

Poslední setkání

Mimo dotahování témat se ohlížíme zpět, vyhodnocujeme přínos koučovací spolupráce, případně se bavíme o dalším postupu nebo doporučeních k dalšímu rozvoji.

Pokud na takovou formu spolupráce nejste připraveni, začněte Sebekoučováním.

Jednorázové setkání

Pro koho je vhodné a kdy ho využít?

Nemůžete čekat, že jednorázové setkání Vám pomůže vyřešit komplexní problém nebo problém, který se táhne roky.

Jednorázové setkání můžete využít například k utřídění myšlenek před důležitým rozhodnutím, pracovním pohovorem nebo před zásadním rozhovorem, který potřebujete otevřít v jakémkoliv blízkém vztahu.

V takových případech vás jednorázové setkání uklidní a nakopne správným směrem.

Jednorázová setkání jsou vhodná pro klienty, kteří uzavřeli balíček koučovacích setkání a rádi by se příležitostně sešli a nahlédli nějaké konkrétní téma.

E-mail koučink

Chcete svou situaci zkonzultovat, ale nemáte prostor se se mnou vidět osobně?

Nebo raději píšete než mluvíte?

Možná je pro vás těžké sdílet svůj příběh nahlas

nebo máte jiný důvod....

Psaní má oproti mluvení jiné výhody:

 • Psaní vám pomáhá lépe strukturovat své myšlenky a být stručnější.
  (Například pokud o sobě víte, že při mluvení odbočujete a pak se nedokážete vrátit k původnímu tématu
  nebo když je váš myšlenkový trysk takový, že v hovoru nedokážete zachytit to podstatné.)
 • Nezapomenete to, co zaznělo při osobním setkání nahlas.
  (Při e-mailovém koučinku máte své i mé poznámky v písemné podobě a můžete se k nim vrátit kdykoliv je potřeba.)
 • Můžete se svému tématu věnovat v době, kdy si sami určíte a máte klid nebo tehdy, kdy by nebylo možné osobní setkání realizovat.
  (Třeba v jedenáct v noci nebo ve tři ráno. :-)
 • Nejde o poradnu, ale o nalézání možností řešení vaší situace vaším aktivním přístupem.
  (Do poradny v tištěných i online médiích pošlete dotaz a dostanete vyjádření, na které už nemáte možnost dál reagovat. Zde můžete na vyjádření ještě navázat - doptat se, ověřit si svůj postoj, rozvést svůj příběh, cokoliv Vás dodatečně napadne. A dostanete ještě druhou reakci.)

Jak to probíhá:

 • Napíšete mi sem: casnazivot@simonadosedelova.com
 • Připojíte své  fakturační údaje (jméno, adresu bydliště a PSČ, pokud chcete fakturu jako OSVČ uveďte identifikační číslo (IČ) a svůj dotaz (popis situace, problému, příběh).
 • Váš dotaz s žádostí o e-mail koučink je objednávkou této služby, proto vzápětí vystavím fakturu.
 • Cena služby je 1.800 Kč a zahrnuje 2 Vaše a 2 moje e-maily v pořadí: Váš popis problému, moje reakce, Vaše doplňující informace nebo dotazy a moje doplňující reakce.
 • Nejpozději do 48 hodin od zaplacení (od připsání platby na můj účet) Vám přijde moje odpověď, na kterou můžete zareagovat svými dodatečnými dotazy, vysvětlením, doplněním informací o situaci, a opět nejpozději do 48 hodin Vám pošlu reakci. 

Moje odpověď vždy bude obsahovat tyto podněty:

 • shrnutí Vaší situace,
 • doplňující otázky k Vaší situaci, 
 • koučovací otázky a úkoly, které Vám pomohou nahlížet téma z jiných úhlů, lépe se orientovat, promyslet možnosti řešení i možnosti, jak se vypořádat s překážkami,
 • metaforu, "obraz" nebo asociaci, ty oslovují naši pocitovou stránku víc, než tu rozumovou, je možné, že Vás nasměrují lépe, než racionální analýza situace,
 • a protože je písemná komunikace v lecčem jiná než osobní kontakt, nabídnu Vám v odpovědi také formulaci "Co bych dělala na Vašem místě." Pozor! Není to rada, jak se máte zachovat! Jde o inspiraci, náhled, jak by k Vaší situaci mohl přistupovat člověk, který do ní není osobně vtažen.

Vaše následná odpověď může obsahovat cokoliv - od dalších otázek, přes utřídění vašich myšlenek, po dovysvětlení Vaší situace. Všechno, co budete potřebovat vyjádřit. Moje odpověď se bude opět řídit strukturou popsanou výše.

Napište mi sem:

casnazivot@simonadosedelova.com

I při e-mail koučování je důležité mít stále na paměti, že nemohu přebírat zodpovědnost za řešení Vaší situace, tu máte stále ve svých rukách. Mohu Vám být průvodcem a pomoci Vám pochopit nejasnosti, zorientovat se a najít spolu s Vámi směr. Na cestu už se ale musíte vydat sami.