Jak pracuji

V rámci individuálního koučinku pracuji především s tématy spokojených a naplněných partnerských vztahůs tematikou work-life balance.

Cíl, který často při práci s klienty sledujeme, je to, 
že nechtějí žít jen prací, chtějí si taky umět svůj život vychutnat.

Chtějí nacházet prostor pro krásný vztah, rodinu, i čas jen sami pro sebe.

Chtějí žít radostně!
Radost, kterou častokrát po cestě k dospělosti někde poztráceli 
chtějí znovu najít a potom si ji taky umět dovolit prožívat.

S klienty se zaměřuji na jejich motivaci a na porozumění jejich rozhodovacímu procesu na úrovni racionální, emocionální, hodnotové i behaviorální.

Vedle klasických koučovacích metod, využívám při práci různé přístupy, metody, techniky i pomůcky (např. jungovskou typologii MBTI, principy transakční analýzy, mind mapping nebo práci s metaforou).

Konkrétní témata, která s klienty řeším najdete >>tady<<

Závazky a hodnoty, které ctím

 • Důvěrnost a mlčenlivost. Při své práci se řídím Etickým kodexem EMCC.
 • Profesionalita - Svou roli kouče zastávám profesionálně. Prošla jsem certifikovaným výcvikem a neustále se dál průběžně vzdělávám. Podstupuji supervizi, což mi umožňuje zkvalitňovat mou práci.
 • Nehodnotící přístup - Při své práci nevynáším soudy a nehodnotím. Pomáhám Vám dospět k pochopení nejasných situací.
 • Respekt k Vaší konkrétní životní situaci. Respektuji hranice Vaší komfortní, rozvojové a rizikové zóny tak, jak je hodnotíte a jak se v nich cítíte Vy sami.
 • Kompetence - Vím, kde jsou hranice služby, kterou poskytuji. Naše spolupráce nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči. Nejsem personální poradce, osobní trenér, terapeut ani odborník na váš život. Pokud témata, která potřebujete řešit vyžadují jinou než koučovací spolupráci, dokážu Vám doporučit jiného odborníka.

Závazky, které přijímáte jako koučovaný 

 • Dobrovolnost - Do procesu koučování vstupujete dobrovolně, na základě své vlastní motivace, najít sám pro sebe to nejlepší řešení své situace.
 • Vlastní odhodlání - Na setkání přinášíte své vlastní zadání, cíl nebo potřebu změny.
 • Zodpovědnost za sebe - Přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a svůj vývoj. Jste si vědomi, že spolupráce, kterou navazujeme, nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči.
 • Vědomé rozhodování - Do procesu koučování vstupujete se znalostí podstaty koučování, jíž může být i vědomé a souhlasné překračování své komfortní zóny.

Co o mně říkají lidé, kteří koučováním prošli, si můžete přečíst >>tady<<

Formy spolupráce a ceník:

Jednorázové setkání - 1.200,-/60 min

Formy dlouhodobého koučování:

 • 3 měsíce (6 hodin koučování) - 6.600,- Kč
 • 6 měsíců (12 hodin koučování) - 12.000,- Kč
 • roční kontrakt (12 měsíců, 24 hodin koučování) - 21.600,- Kč

Podrobnější informace o jednotlivých možnostech spolupráce a objednávkový formulář nejdete >>tady<<

Simona Dosedělová

Zlonín 317
250 64 Praha - Východ

IČ 01215833

Zapsaná v živnostenském rejstříku u úřadu příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Brandýs nad Labem.

Nejsem plátce DPH.

Platba probíhá předem na účet.