Jak pracuji

V rámci individuálního koučinku pracuji převážně s lidmi, kteří žijí v neustálém spěchu a napětí a hledají rovnováhu mezi prací a zbytkem svého života.

Cílem naší spolupráce bývá najít cestu k radosti z toho, že věnují svůj čas tomu, co jim dává smysl a je pro ně hodnotné a ke schopnosti vytvářet a udržovat mezilidské vztahy založené na pochopení a laskavosti.

Při své práci integruji klasické koučovací metody a typologii osobnosti MBTI. 
Na člověka nahlížím holisticky, jako na jednotu bio-psycho-socio-spirituální a tyto roviny v procesu koučování zohledňuji.

Ráda používám rozmanité nástroje jako mind mapping, práci s metaforou, konstelační principy, k rozpohybování myšlenek např. obrazový nebo zvukový materiál, práci s prostorem a vlastním tělem.

Svět kolem nás přináší množství výzev každý den. Často býváme dlouhodobě pod větším tlakem, než jsme schopni ustát a stres, který to přináší nezvládáme zpracovávat.

Proto při spolupráci soustředíme pozornost na hledání vnitřních opěrných bodů, na porozumění emocím i zažitým přesvědčením. Řešíme otázky životního smyslu a hodnot, ale především směřujeme ke změně (bez té by totiž koučování bylo jen "sebepoznávací zábavou" a váš život by se pravděpodobně dál odvíjel ve starých vyjetých kolejích).

Koučování je na jedné straně o stavění výzev, o možnosti setkat se v bezpečném prostředí s nekomfortem, otestovat si své hranice a najít odvahu udělat změnu.

Na straně druhé je o podpoře a péči,
o zvědomování a budování silných stránek osobnosti, na kterých se dá stavět, o nacházení zdrojů síly, které máte sami v sobě k dispozici.

Můj koučovací přístup je v tomto ohledu víc podporující a pečující.

Konkrétní témata, která s klienty řeším najdete >>tady<<

Jako kouč do procesu koučování vstupuji s těmito závazky vůči vám:

  • Při své práci se řídím Etickým kodexem EMCC.
  • Důvěrnost a mlčenlivost jsou pro mě při spolupráci priority číslo jedna.
  • Profesionalita - Svou roli kouče zastávám profesionálně. Prošla jsem certifikovaným výcvikem a neustále se dál průběžně vzdělávám. Podstupuji supervizi, což mi umožňuje zkvalitňovat mou práci.
  • Nehodnotící přístup - Při své práci nevynáším soudy a nehodnotím. Pomáhám Vám dospět k pochopení nejasných situací.
  • Respekt k Vaší konkrétní životní situaci. Respektuji hranice Vaší komfortní, rozvojové a rizikové zóny tak, jak je hodnotíte a jak se v nich cítíte Vy sami.
  • Kompetence - Vím, kde jsou hranice služby, kterou poskytuji. Naše spolupráce nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči. Nejsem personální poradce, osobní trenér, terapeut ani odborník na váš život. Pokud témata, která potřebujete řešit vyžadují jinou než koučovací spolupráci, dokážu Vám doporučit jiného odborníka.

Jako klient do procesu koučování vstupujete s těmito závazky vůči sobě:

  • Dobrovolnost - Do procesu koučování vstupujete dobrovolně, na základě své vlastní motivace, najít sám pro sebe to nejlepší řešení své situace.
  • Vlastní zadání - Nechodíte se nechat poučit a nasát teorii k tomu, jak žít svůj život. Na setkání přinášíte své vlastní zadání, cíl nebo potřebu změny. 
  • Vědomé rozhodování - Do procesu koučování vstupujete se znalostí podstaty koučování, jíž může být i vědomé a souhlasné překračování své komfortní zóny, uvědomujete si, že změny ve vašem životě za vás neudělá nikdo jiný, než vy sami.
  • Zodpovědnost sami za sebe - Přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a svůj vývoj. Jste si vědomi, že spolupráce, kterou navazujeme, nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči.