Jak pracuji

V rámci individuálního koučinku pracuji především s tématy spokojených a naplněných partnerských vztahůs tematikou work-life balance.

Cíl, který často při práci s klienty sledujeme, je to, 
že nechtějí žít jen prací,
chtějí mít prostor pro krásný vztah a rodinu
a taky v tom všem shonu ukořistit trochu času
jen sami pro sebe.

Chtějí najít radost, kterou po cestě k dospělosti někde poztráceli 
a dovolit si ji naplno prožívat.

Při práci využívám klasické koučovací metody, které kombinuji se znalostí různých druhů typologií osobnosti (např. s jungovskou typologií MBTI, barevnou typologií Marca Accetty, s klasickou typologií temperamentu a další). 
Ráda používám mind mapping, práci s metaforou a k rozpohybování myšlenek občas nabízím obrazový nebo zvukový materiál.

Konkrétní témata, která s klienty řeším najdete >>tady<<

Etika a profesionalita

  • Při své práci se řídím Etickým kodexem EMCC.
  • Důvěrnost a mlčenlivost jsou pro mě při spolupráci priority číslo jedna.
  • Profesionalita - Svou roli kouče zastávám profesionálně. Prošla jsem certifikovaným výcvikem a neustále se dál průběžně vzdělávám. Podstupuji supervizi, což mi umožňuje zkvalitňovat mou práci.
  • Nehodnotící přístup - Při své práci nevynáším soudy a nehodnotím. Pomáhám Vám dospět k pochopení nejasných situací.
  • Respekt k Vaší konkrétní životní situaci. Respektuji hranice Vaší komfortní, rozvojové a rizikové zóny tak, jak je hodnotíte a jak se v nich cítíte Vy sami.
  • Kompetence - Vím, kde jsou hranice služby, kterou poskytuji. Naše spolupráce nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči. Nejsem personální poradce, osobní trenér, terapeut ani odborník na váš život. Pokud témata, která potřebujete řešit vyžadují jinou než koučovací spolupráci, dokážu Vám doporučit jiného odborníka.

Vy jako koučovaný přijímáte tyto závazky

  • Dobrovolnost - Do procesu koučování vstupujete dobrovolně, na základě své vlastní motivace, najít sám pro sebe to nejlepší řešení své situace.
  • Vlastní zadání - Na setkání přinášíte své vlastní zadání, cíl nebo potřebu změny.
  • Vědomé rozhodování - Do procesu koučování vstupujete se znalostí podstaty koučování, jíž může být i vědomé a souhlasné překračování své komfortní zóny.
  • Zodpovědnost sami za sebe - Přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a svůj vývoj. Jste si vědomi, že spolupráce, kterou navazujeme, nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči.