Reference

Jsem moc vděčná za to, že jsem se Simčou mohla spolupracovat a pravidelně „se scházet“ a mít možnost rozebrat osobní i profesní věci. Se Simčou se známe již dlouhou řadu let, nikdy jsme se však „nestřetly“ po té profesionální stránce. Jsem moc ráda, že jsem v ní našla svého osobního profesionálního kouče, se kterým nemusím nějak zásadně analyzovat minulost, ale který mi pomáhá posunout se dál v přítomném okamžiku, ať už po osobní nebo i profesionální stránce. Díky této spolupráci jsem za posledního půl roku dokázala porozumět mnoha věcem, které mě v poslední době svazovaly nebo jsem si s nimi nevěděla rady. Jsem zároveň ráda, že jsem spoustu věcí mohla rozebrat s někým, kdo mi dá objektivní zpětnou vazbu. Společně se Simčou se mi podařilo najít způsob, jak se vyrovnávat se situacemi, které jsou pro mě těžké a nevím vždy, jak je řešit, nebo jak na ně nahlížet. Ve spoustě věcí a situacích mi naše sezení pomohly změnit můj pohled/názor na věc. Řekla bych, že fungovalo to, že mi Simča neříkala, co bych měla dělat, ale na všechny věci, které v současné době řeším, jsem si k odpovědi došla sama s její pomocí. Pro mě je vždy důležité, jaký pocit ve vás člověk, kterému svěřujete svá tajemství, vyvolává. Simča ve mně vždy dokázala vyvolat pocit klidu a zároveň podpory. I přesto, že o sobě nerada mluvím, tak se Simčou jsem dokázala mluvit a mluvit a mluvit hodiny. Cítila jsem se v bezpečí, že mě nikdo nebude odsuzovat a že zároveň dostanu velmi přínosnou zpětnou vazbu. Velmi jsem ocenila pohodu a příjemnou atmosféru, i to, že je naprosto v pohodě bavit se otevřeně o čemkoliv bez stresu nebo odsuzování.
Bára G.majitelka firmy
Z koučování si vždy odnáším urovnané myšlenky, nové pohledy na problémy / cíle a často také silné zážitky a uvědomění. Velmi užitečná pro mě byla možnost zastavit se a podívat se na situace jiným způsobem a často i z několika úhlů (při různých cvičeních). Cítila jsem se dobře i přes to, že jsme mluvily o ne úplně příjemných věcech. Každé sezení bylo živé a pokaždé něčím nové. Styl komunikace mi velmi vyhovoval, cítila jsem se vždy příjemně a bezpečně. Vážím si toho, že jsem díky koučování mohla rozmotat i situace, které jsem předtím roky nezvládala a získala jsem k nim nový postoj.
Eva Pokornáasistentka
Z koučování si odnáším klid a harmonii. Dobrý pocit a výsledky, protože jsem se obrovským způsobem, přirozeně, posunula ve svém životě. Vše dostalo jiný spád a šťávu. Život mě opět začal bavit. Velmi oceňuji přirozený a profesionální přístup. I když jsem řešila těžké body z minulosti, které mě limitovaly, nikdy jsem během sezení necítila žádný tlak, posuzování, odsuzovaní. Simona vždy láskyplně a otevřeně jako kouč nastavila zrcadlo, které mě samotnou dovedlo pomocí otázek k odpovědím v sobě sama, co dál a jak mohu situaci ve svém životě vyřešit či zlepšit. Se spoluprací s kouči mám zkušenosti již přes 6 let. Vyzkoušela jsem řadu technik a i známých tváří v koučingu. Ale takové pokroky s lehkostí jsem zažila až nyní při spolupráci se Simčou. Vážím si otevřené komunikace, nastavení hranic, co a jak můžeme od sebe očekávat, a co už není možné v rámci koučingu řešit. Nevnucování vizí a domněnek, kdy mnoho koučů, aby nalákalo klienty, chtějí v dané osobě vyvolat pocit, že máte problém a jen ten kouč je jejich spásou. Simona je v tomto ohledu jiná. Její styl komunikace je přirozený, vysoce profesionální, láskyplný, trpělivý a podnětný.
Veronika G. ředitelka soukromé MŠ http://www.montessori-skolka-brno.cz/
Celkovou spolupráci hodnotím pozitivně. Pro mě, je ale nejdůležitějším bodem to, že práce se Simonou pro mě měla výsledky. Když se mi v životě přihodí podobná situace, se kterou jsem se před koučováním neuměla vypořádat, snažím se teď na danou situaci koukat jinými očima a z jiného úhlu pohledu.  Ten pocit, když jsem něco vyslovila nahlas. Simona se mě nenucenými otázkami snažila přivést k jádru problému, ale vždy tak, abych si sama dokázala odpovědět. Po každém sezení jsem měla pocit, jako by sprchlo a pročistil se vzduch. Věci začaly jinak fungovat, jiným způsobem, lépe a pozitivněji. Nejvíce pro mě byla důležitá mlčenlivost a nestrannost. Koučovací styl Simony je klidný a nestranný. Umí výborně naslouchat, aniž by odsuzovala. Svojí práci dělá zodpovědně a svědomitě, člověk pak tedy nemá problém se před Simonou otevřít a vyslovit slova, která by si jinak nechal pro sebe.
Anastasiyastudentka, grygorenkoan@gmail.com
Z koučování si odnáším schopnost postavit se problémům čelem, postarat se sama o sebe, nebát se změn a kroků do neznáma. Vážím si možnosti, kdykoliv se na Simonu obrátit s jakýmkoliv problémem. Koučovací styl bych popsala jako nenásilný a empatický. Ve stylu komunikace a jednání mi bylo příjemné naslouchání a trpělivost.
GábinaPraha