Jak pracuji

Všichni jsme jako provazochodci, celý život balancujeme mezi různými prioritami.

Tento balanc já chápu jako snahu o vyvažování a nacházení harmonie,
a taky jako schopnost srovnávat se se změnami a nerovnováhou.

Označení Work, Love, Enjoy
se pro mě stalo symbolem tohoto vyvažování.

Definuje nás totiž všechno, čemu věnujeme svůj čas, myšlenky a energii. A je to právě čas a my sami s čím často bojujeme, když se snažíme vymyslet, jak to všechno skloubit dohromady…

…propracovat se k úspěchu, finančnímu zajištění,
nechat po sobě smysluplný odkaz,
skvěle pečovat o rodinu (o své děti i rodiče), o svůj partnerský vztah,
udržovat vřelé a kvalitní přátelské vztahy
a vyšetřit si taky chvilku času jen pro sebe,
pro své zájmy, rozvoj, vzdělávání, zábavu i odpočinek.

V rámci individuálního koučinku pracuji především s tématy spokojených a naplněných partnerských vztahů a s tematikou work-life balance.

Cíl, který často při práci s klienty sledujeme, je to, 
že nechtějí žít jen prací, chtějí si taky umět svůj život vychutnat.

Chtějí nacházet prostor pro krásný vztah, rodinu, i čas jen sami pro sebe.

Chtějí žít radostně!
Radost, kterou častokrát po cestě k dospělosti někde poztráceli 
chtějí znovu najít a potom si ji taky umět dovolit prožívat.

S klienty se zaměřuji na jejich motivaci a na porozumění jejich rozhodovacímu procesu na úrovni racionální, emocionální, hodnotové i behaviorální.

Vedle klasických koučovacích metod, využívám při práci různé přístupy, metody, techniky i pomůcky (např. jungovskou typologii MBTI, principy transakční analýzy, mind mapping nebo práci s metaforou).

Konkrétní témata, která s klienty řeším najdete >>tady<<

Můj osobní příběh WORK LOVE ENJOY si můžete přečíst

>>zde<<

 

Závazky a hodnoty, které ctím

 • Důvěrnost a mlčenlivost. Při své práci se řídím Etickým kodexem EMCC.
 • Profesionalita - Svou roli kouče zastávám profesionálně. Neustále se průběžně vzdělávám a podstupuji supervizi, což mi umožňuje zkvalitňovat mou práci. (Supervize sama o sobě je vztah podléhající důvěrnosti a proto, pokud se stane, že se v jejím průběhu zabývám vaším příběhem, je to vždy pouze anonymně.)
 • Nehodnotící přístup - Při své práci nevynáším soudy a nehodnotím. Pomáhám Vám dospět k pochopení nejasných situací.
 • Respekt - Naše spolupráce má vést k Vašemu vyváženému a spokojenému životu, proto vždy respektuji Vaši konkrétní životní situaci. Ctím hranice vaší komfortní, rozvojové a rizikové zóny a respektuji je vždy tak, jak je hodnotíte a jak se v nich cítíte vy sami.
 • Kompetence - Vím, kde jsou hranice služby, kterou poskytuji. Vím, v čem jsem kompetentní a co už nabídnout nemohu. Jsem tu pro vás, když se necítíte dobře a dospěli jste do bodu, kdy nevíte jak se sami odrazit dál. Je ale potřeba vědět, že naše spolupráce nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči. Nejsem personální poradce, osobní trenér, terapeut ani odborník na váš život. Nemohu Vám nabídnout ani zázraky na počkání.

Závazky, které přijímáte jako koučovaný klient

 • Dobrovolnost - Do procesu koučování vstupujete dobrovolně, na základě své vlastní motivace, najít sám pro sebe to nejlepší řešení své situace.
 • Vlastní odhodlání - Na setkání přinášíte své vlastní zadání, cíl nebo potřebu změny.
 • Zodpovědnost za sebe - Přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a svůj vývoj. Jste si vědomi, že spolupráce, kterou navazujeme, nesupluje lékařskou ani terapeutickou péči.
 • Vědomé rozhodování - Do procesu koučování vstupujete se znalostí podstaty koučování, jíž může být i vědomé a souhlasné překračování své komfortní zóny.

Metody a techniky

Metody, které při spolupráci volím a používám jsou vždy inspirací, nabídkou a doporučením, do ničeho Vás nenutím. 
Respektuji Vaše vyjádření nesouhlasu, odmítnutí.

 • Jednou z nabídek je např. vést si koučovací deník. A k jakým zápisům jej využít? Například k tomu, abyste měli přehled o tom: jaké jsou hlavní výstupy našich setkání, jaké další otázky se vám honí hlavou po skončení našeho setkání, nebo když najdete odpověď na otázku, která vás dlouho tížila. Díky takovému deníku pak snáze a efektivněji sledujete svůj pokrok a můžete i zpětně analyzovat své jednotlivé kroky a rozhodnutí.
 • Pokud vám pomáhá a motivuje vás stanovit si "domácí úkol", je možné naše schůzky tímto způsobem vždy zakončit. Domácí úkoly si za mé pomoci vždy stanovíte vy sami pro sebe a do dalšího setkání je splníte (nebo se o to alespoň pokusíte :-)

Přes veškerý respekt, laskavost, podporu a trpělivost, kterých se ode mě dočkáte by ale koučování nebylo koučováním, kdybych se vás nesnažila konfrontovat s bílými místy, která možná nevidíte. To bychom pak mohli jen chodit na kávu a mile si povídat a vy byste zjistili, že to k ničemu není. Můžete mě tedy brát jako svého "ďáblova advokáta", který záměrně občas zpochybňuje vaše výroky, rozhodnutí, názory a postoje, aby je ověřil...

Formy spolupráce a ceník:

Jednorázové setkání - 1.200,-/60 min

Formy dlouhodobého koučování:

 • 3 měsíce (6 hodin koučování) - 6.600,- Kč
 • 6 měsíců (12 hodin koučování) - 12.000,- Kč
 • roční kontrakt (12 měsíců, 24 hodin koučování) - 21.600,- Kč

Podrobnější informace o jednotlivých možnostech spolupráce a objednávkový formulář nejdete >>tady<<

 

 

 

Simona Dosedělová

Zlonín 317
250 64 Praha - Východ

IČ 01215833

Zapsaná v živnostenském rejstříku u úřadu příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Brandýs nad Labem.

Nejsem plátce DPH.

Platba probíhá předem na účet.