Jsem žena, která věří, že...

... zodpovědnost a smysl pro povinnost 
se nevylučuje s hravostí, lehkostí a úsměvem.

... kvalitní a podpůrné vztahy jsou založené na laskavosti.

... život se stává naplněným tehdy, když je naplněný smyslem, láskou a radostí.

Koučuji především témata work & life balance.

Mým posláním je zpřístupňovat cestu k radostnému
a smysluplnému životu.

Pomáhám svým klientům (znovu)nacházet:

 • rovnováhu mezi prací a osobním životem,
 • pochopení a laskavost ve vztazích, které žijí,
 • a prostor pro radost, která se někdy zdá být zakázaným ovocem.

Jsem ve své přirozenosti spíš řešitel než vyčkávající.
Komunikovat důležité věci, i když mohou být nepohodlné, považuji za užitečnější, než se před nimi schovávat a nechat je hnít.

Smyslem mého života je pečovat o hodnoty, které považujeme za důležité a chceme je předávat dalším generacím.

Taky jsem na své cestě párkrát upadla

Do vztahu založeného na závislosti, ponížení, zlobě a manipulaci, s mužem, který mě zasvětil do tajů života s alkoholikem, s člověkem emočně nestabilním, výbušným a agresivním.

Poznala jsem, jak snadné je podlehnout manipulaci, uvíznout v pavučině lží a pohádek a ztratit sama sebe ve vztahu, který se nekontrolovaně houpe nahoru a dolů. Zjistila jsem taky, jak je složité z takového vztahu uniknout a znovu vytyčit hranice osobní svobody a identity, které mezitím téměř zmizely.

A pak do pasti přesvědčení, že práce je to nejdůležitější na světě, že to práce ze mě dělá hodnotného člověka.

Ruku v ruce s tím šlo taky přijetí jakéhosi stavu nutnosti plnit v životě hlavně povinnosti a vše radostné, co život nabízí odsunout na "až zbyde čas"... Zjistila jsem, že je až příliš jednoduché ze svého slovníku pojem "volný čas" vymazat úplně, nahradit ho prací a ztratit díky tomu přátele i úsměv

...a tyto pády mně naučily

 • To, co dělá náš život radostným a plným jsou láskyplné vztahy. Když žijeme jen pro práci a povinnosti pohltí celý náš život, vytrácí se radost - naše životodárná energie skomírá a trpí naše nejbližší vztahy.
 • Spokojenost, lásku, respekt, ani uznání si nezískáme tím, že budeme žít podle pravidel, která nám diktuje někdo jiný, ani snahou naplnit (často jen domnělá) očekávání ostatních na úkor vlastních potřeb.
 • Dokud odvozujeme vlastní hodnotu od hodnocení, které nám dopřávají (byť ti nejbližší) lidé kolem nás, nezbavíme se pochybností, které máme sami o sobě a o svých rozhodnutích. Stále budeme mít potřebu si ověřovat, jestli jsme dost a jestli jednáme správně. 
 • Opěrné body musíme hledat sami v sobě - znát své silné stránky, jednat v souladu se svými životními hodnotami a ohlížet se na to, jak se v životě cítíme. To nás daleko spíš dovede ke spokojenosti a dovolí prožívat svůj život jako smysluplný.
 • Chybujeme všichni a je to v pořádku, pokud si z chyb bereme ponaučení a neopakujeme ty stejné přešlapy pořád dokola. Není ale v pořádku za sebou své chyby táhnout, není v pořádku se za jednu chybu trestat stokrát a není v pořádku na svých chybách stavět svou budoucnost.

Vlastní zkušenost mi říká, že často nejdřív hledáme odpovědi po vlastní ose, než si řekneme "možná by to bylo fajn s někým probrat", proto pro vás píšu

 • blog, kde se zamýšlím nad důležitými tématy našich životů, tak mrkněte a třeba rovnou najdete odpověď na některé vaše otázky :-)
 • články na web psychologie.cz
 • eBook s názvem Minikouč do kapsykterý si můžete bezplatně stáhnout >>zde<<

O tom jak pracuji si můžete víc přečíst >>tady<<

a můj osobní příběh najdete >>tady<<

 

Moje zkušenosti

Věnuji se osobnímu i virtuálnímu koučinku.

Mou srdeční záležitostí je spolupráce se zdravou školkou s montessori programem Mateřinkou Brno, kde paní ředitelka využívá koučink pro svůj tým nadšených průvodců.

Individuálně nejčastěji pracuji s dospělými. V minulosti jsem se ale věnovala také práci s dospívajícími a dětmi např. při vedení adaptačních kurzů, instruktorství aerobicu a výuce tance v mateřských školkách. Ve společnosti Tutor s.r.o. jsem připravovala studenty k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Všechno jsou to nezapomenutelné a velmi obohacující zážitky. A zvlášť při práci s malými dětmi jsem si uvědomovala, jak mají v mnohém co učit spíš ony nás, než my dospělí je. Děti jsou vnímavé a zvídavé, čtou mezi řádky, mají přirozenou touhu poznávat a chuť bavit se a nejsou při tom svázány předsudky, předpoklady a očekáváním.

Pozdější zkušenost z korporátního prostředí, kde se o důležitých hodnotách mluví, ale ve skutečnosti unikají mezi prsty a kde se uzel na kravatě postupně utahuje, až se stává škrtící smyčkou, mi dovolila porozumět tomu, jak nad námi snadno pod tlakem příkazů, očekávání a pohrůžek, vítězí obavy projevit svůj vlastní názor a být sami sebou,
až nakonec pochodujeme v uniformním rytmu s ohnutými zády a sklopenou hlavou

Sebepoznání je jedním ze základních stavebních kamenů naší vnitřní síly, na tom se svými klienty pracuji. Současně probouzíme dospělou touhu a chuť poznávat, tvořit a bavit sevracíme zpět do života radost, která se někde po cestě k dospělosti poztrácela. 

Vzdělání

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Pedagogika - veřejná správa. Část studia jsem strávila na španělské Universidad de Granada.

Studovala jsem také psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a ačkoliv jsem studium ukončila předčasně, zájem o tento obor mě nikdy neopustil a dál se v něm vzdělávám.

Absolvovala jsem výcvik koučů "Practitioner ACE" akreditovaný ICF a EMCC pod vedením Norberta Riethofa a Anity Crkalové, seminář Existenciálního koučování s prof. Alfriedem Länglem, certifikovaný výcvik Prázdninové školy Lipnice „Metoda zážitkové pedagogiky“ pod vedením Petry Drahanské.

Dosud nabyté znalosti průběžně stále prohlubuji a přitom objevuji nové směry a nová témata, která mé povědomí o lidském nitru obohacují a rozšiřují.

Pro svůj vlastní rozvoj a klid v duši se věnuji jógové a meditační praxi :-)

Formální i neformální vzdělání považuji za nezbytné, ale jsem přesvědčena, že nenahradí to, co nás učí život sám.

Významní učitelé, kteří nás potkávají nemusí mít vždy titul před jménem,
jsou jimi i naše děti, partneři, rodiče, přátelé i nepřátelé.

„Childhood is measured out by sounds and smells and sights, before the dark hour of reason grows.“

John Betjeman